ZoutTherapie bij LongCovid

Heeft u Corona gehad?

 

Veel mensen houden last van benauwdheid, weinig energie en concentratieproblemen als gevolg daarvan. Het immuunsysteem is aangetast. Veel symptomen die Long Covid patiënten hebben, lijken op die van COPD,

 

Astma of Bronchitis. Inmiddels zijn een aantal ex-Covid patiënten in onze zoutkamers geweest. Dat leverde ook ongeveer dezelfde resultaten op als bij cliënten met long- en luchtwegaandoeningen die Halotherapie krijgen.