VOOR WIE NIET

  • Cliënten lijden aan infecties die gepaard gaan met koorts.
  • Cliënten die kanker hebben.
  • Cliënten die tuberculose (gehad) hebben.
  • Cliënten met hartafwijking en ICD.
  • Cliënten met extreem hoge bloeddruk.
  • Cliënten die aan  derdegraards chronische obstructieve longziekten lijden 
  • Cliënten met open wonden.
  • Cliënten met acute aandoeningen van de luchtwegen.
  • Cliënten met zwaar verlopende zwangerschap.

Neem aub contact op met een van onze medewerkers en/of uw arts bij twijfel of halotherapie wel of niet goed is voor u.